• تلفن66392549
  • ایمیلtaksteelco@gmail.com
  • آدرساتوبان ساوه، خروجی صباشهر محمود آباد
  • ساعتهای آزادپشتیبانی 24 ساعته
  • تلفن66392549
  • ایمیلtaksteelco@gmail.com
  • آدرساتوبان ساوه، خروجی صباشهر محمود آباد
  • ساعتهای آزادپشتیبانی 24 ساعته

ریخته گری دقیق

مزایای ریخته گری دقیق نسبت به سایر روشها:

1- امکان ساخت قطعات پیچیده با شیب های منفی که با سایر روشها نمی توان تولید کرد.

2- صافی سطوح به علت دیر گدازی بالای مواد قالب گیری و کم شدن عیوب ریخته گری آخال، حفره و…….

3- پایین آمدن هزینه های تولید از طریق کم کردن ماشین کاری و پولیش کاری.

4- رسیدن به خواص فیزیکی و مکانیکی مطلوب تر به علت کنترل بهتر شرایط ریخته گری.

5- تکرار پذیری.

تولید قطعات انواع پمپ های:

دو مکشه، گریز از مرکز چند طبقه، گریز از مرکز افقی یک طرفه پمپ های عمودی خطی، پمپ های حوضچه ای کف کش و لجن کش

آماده همکاری با صنایع

(( پتروشیمی، نفت و گاز، کشاورزی و غذایی ))